Konsernin ensimmäinen yhteinen kick off

MITEN MUOTOILIMME BRIEFIN RATKAISUKSI

Brief

Viria Oyj:n juuret ulottuvat vuoteen 1882 ja se on viime vuosina kasvanut voimakkaasti konsernirakenteella. Tässä tapahtumassa tavoitteeksi asetettiin virialaisuuden vahvistaminen. Se miten konsernin eri yhtiöissä tunnetaan kokonaisuus ja miten yhdessä toimitaan yhteisen arvopohjan päällä. Lisäksi tärkeänä osana tuottaa yrityksen johdolle tietoa henkilöstön ajatuksista olemassa olevista toimintatavoista ja tulevaisuuden tavoitteista. Merkittävä tekijä on tutustua muihin virialaisiin tapahtuman aikana

  • Konsernin ja tytäryhtiöiden tunnettuuden nosto henkilöstön parissa

  • Luoda yhteyksiä eri organisaatiossa toimivan henkilöstön välille

  • Selvittää mitä henkilöstö ajattelee määritellyistä asioista tai miten he toimivat tietyissä tilanteissa mm. asiakasrajapinnassa

  • Osallistava ja toiminnallinen tapahtuma

  • Henkilöstötilaisuus, koulutus, 200 hlö

Ratkaisu

Kohderyhmä oli varsin miesvaltainen ja monet heistä ovat varsin liikkuvassa työssä. Tästä lähtökohdasta suunnittelimme tapahtumaan paljon toimintaa. Ohjelma rakentui kokonaisuudessaan pelillisyyden kentälle. Virallisia viestiaiheita käsikirjoitimme käyttämämme muotoilupelin (lautapeli) pohjalle, jonka avulla päästiin viemään haluttua viestiä ryhmissä pelaaville virialaisille ja toistaalta keräämään heiltä vastauksia haluttuihin kysymyksiin. Tutustumista tuki pelin joukkoon lisätyt toiminnallisuudet kuten mm. ryhmävaihdokset kesken pelisession. Pelimaailmaa mukaillen Key Note -puhuja oli huippu-urheiluvalmentaja teemanaan joukkueen ja yhteisen joukkuehengen merkitys menetyksessä. Iltajuhlassa peliteema jatkui Pelimiehen ja casinopelien kanssa.

  • Scandic Park Helsinki

  • Pelillisyyden hyödyntäminen asiaosuudessa

  • Peliteeman hyödyntäminen verkostoitumisessa

Konseptisuunnittelu
Sisällönsuunnittelu
Pelillisen ratkaisun suunnittelu ja toteutus
Avaimet käteen -tapahtumatuotanto

Tulokset

Pelillisyys oli osallistujille uusi tapa käsitellä virallisia asioita ja se sai palautteissa paljon huomiota. Palautteissa kehuttiin toteutuksen tukeneen hienosti tutustumista muihin osallistujiin ja pelitekniikan tukeneen osallistujien tasavertaista keskustelua nimenomaan ennalta määritellyistä aiheista. Osan aiheista koettiin olleen haastavia.

Henkilökunta antoi tapahtuman yleisarvosanaksi 4,52, joista erittäin tyytyväisiä tapahtumaan oli 53,8% vastaajista ja tyytyväisiä 44,3% (yhteensä 98,1%).

Tutustu myös portfoliosivuumme.

Jutellaanko?

ONKO SINULLA MAHTAVA IDEA, JOSSA VOIMME OLLA AVUKSI?