Uusi teknologia kohtaa historian

2020-09-22T13:41:49+03:00

When The Planets Align MITEN MUOTOILIMME BRIEFIN RATKAISUKSI Brief Wärtsilä Corporation halusi, että tapahtumassa huomioidaan yrityksen historia sen juurilta vuodesta 1834 tapahtumapäivään ja konsernin uusimpaan liiketoimintayksikköön. Lisättyä todellisuutta hyödyntävä liiketoimintayksikkö haluttiin nostaa voimakkaasti esille ja tuoda näin tutuksi konsernin pääkonttorin henkilökunnalle. Juhlan merkittävä tehtävä on [...]

Kiitos työntekijöille

2020-09-22T13:43:23+03:00

When The Planets Align MITEN MUOTOILIMME BRIEFIN RATKAISUKSI Brief 50v-vuosijuhla ja kiitosjuhla hlökunnalle –  tällä juhlalla haluttiin nostaa esille miten tärkeitä yrityksen kaikki henkilökunnan edustajat yrityksessä ovat. Perhearvot ovat omistajaperheelle erittäin tärkeitä ja juhla haluttiin näin ollen tarjota henkilöstölle perheineen. Tavoitteena järjestää tunnepitoinen ja yhteenkuuluvuutta [...]

Juhlavuoden kokonaisuus

2020-09-22T13:44:27+03:00

When The Planets Align MITEN MUOTOILIMME BRIEFIN RATKAISUKSI Brief KWH Logistics – Rauanheimo Juhlavuoden hyödyntäminen markkinoinnissa ja viestinnässä kokonaisuudessaan. Tulevaisuus keskiössä ja historia huomioiden. Tarve henkilöstötapahtuma ja asiakastilaisuus, joka on myös sidosryhmätilaisuus. Asiakastilaisuuteen haluttiin mukaan virallinen osuus, jossa olisi alan toimijoita kiinnostava ajankohtainen aihe - [...]

Strategiaseminaari ja pelillisyys

2020-09-22T13:45:20+03:00

When The Planets Align MITEN MUOTOILIMME BRIEFIN RATKAISUKSI Brief Yrityksellä on joka vuotinen ylemmän johdon kaksipäiväinen strategiaseminaari, johon osallistujat saapuvat kaikista kuudesta maaorganisaatiosta. Tarve suunnitella päivien ohjelma, joka edesauttaa verkostoitumista ja ajatusten vaihtoa yli maaorganisaatiotason sekä luo rentoa tunnelmaa. Asiapitoisten aiheiden rinnalle innovatiivista ja aktivoivaa [...]

Konsernin ensimmäinen yhteinen kick off

2020-09-22T13:46:57+03:00

When The Planets Align MITEN MUOTOILIMME BRIEFIN RATKAISUKSI Brief Viria Oyj:n juuret ulottuvat vuoteen 1882 ja se on viime vuosina kasvanut voimakkaasti konsernirakenteella. Tässä tapahtumassa tavoitteeksi asetettiin virialaisuuden vahvistaminen. Se miten konsernin eri yhtiöissä tunnetaan kokonaisuus ja miten yhdessä toimitaan yhteisen arvopohjan päällä. Lisäksi tärkeänä [...]

Go to Top